INSTRUKCJA OBSŁUGI STACJI ŁADOWANIA

Każda z ładowarek znajdujących się na terenie spółki Auto Gdańsk Sp. z o.o.  jest wyposażona w wyświetlacz z komunikatami w języku polskim. Aby rozpocząć ładowanie należy je autoryzować przez przyłożenie karty RFID.

 

Uruchomienie ładowania1.      na wyświetlaczu wolnej ładowarki jest wyświetlany komunikat: ZBLIŻ KARTĘ - kontrolka miga na niebiesko

 

2.      dla autoryzacji należy przyłożyć kartę do znaczka RFID (na prawo od wyświetlacza)

 

3.      kolejno będą pojawiać się komunikaty: WERYFIKACJA KARTY, KARTA ZAAKCEPTOWANA, PODŁĄCZ KABEL - kontrolka powinna w  tym czasie migać na zielono, kabel podłączamy najpierw do pojazdu, a w następnej kolejności do ładowarki


4.      w trakcie ładowania auta na wyświetlaczu widać komunikat: ŁADOWANIE


5.      w przypadku jednoczesnego ładowania kliku pojazdów są one ładowane sekwencyjnie ze względu na ograniczenie maksymalnej mocy pobieranej z sieci

 

  • w takiej sytuacji na wyświetlaczu może pojawić się komunikat: ŁADOWANIE WSTRZYMANE
  • podczas ładowania sekwencyjnego pojazd jest ładowany przez 15 minut, potem następuje przerwanie ładowania i rozpoczyna się proces ładowania kolejnego pojazdu przez 15 minut, sytuacja powtarza się do czasu pełnego naładowania wszystkich pojazdów

 

6.      po zakończeniu ładowania na wyświetlaczu widać komunikat: KONIEC ŁADOWANIA - należy odłączyć kabel od ładowarki i od pojazdu